Medische Keuring

ELK lid moet een medisch attest voorleggen dat aangeeft dat het lid geschikt is voor het beoefenen van de turnsport. Ook dit jaar KAN de medische keuring in de club gebeuren.

 
Voordelen:

 • Geen tijdverlies en extra verplaatsing naar de dokter, de keuring gebeurt in de turnzaal tijdens de trainingen.
 • Geen extra kosten, de keuring gebeurt aan terugbetalingstarief.
 • Wij beschikken als club over de nodige medische attesten.

 
Werkwijze:

 • Wie van dit aanbod gebruik wil maken, brengt gepast geld (21 euro) in een gesloten omslag met daarop vermeld naam, geboortedatum, geboorteplaats, mee naar de betreffende trainingen (zie data).
 • De arts geeft na de keuring een ‘wit briefje’ mee dat bij het ziekenfonds kan ingediend worden.
 • Indien het lid medisch geschikt bevonden werd, wordt een medisch attest ingevuld. Dit blijft in de club.

 

Wie geen gebruik maakt van dit aanbod bezorgt de trainer vóór 15 oktober een medisch attest van de eigen huisarts.

 
Data:

 • Multimove: zaterdag 10/10
 • Gymkids 1: dinsdag 13/10
 • Gymkids 2: woensdag 14/10
 • Gymkids 3: dinsdag 13/10
 • Gymkids 4: woensdag 14/10
 • Gymteens 1: vrijdag 09/10
 • Gymteens 2: vrijdag 09/10
 • AGD: maandag 12/10 om 18u
 • AGD+: maandag 12/10 om 18u
 • Gymboys: vrijdag 09/10
 • Trampoline pre-competitie: zaterdag 17/10
 • Trampoline beloften & gevorderden: zaterdag 17/10